Ärenden vid föreningsstämma

Kan vi på en bostadsrättstämma ta upp ärenden till diskussion fast ärendena ej är anmälda till styrelsen i förväg?

Är det nu (10 dgr till st.-mötet) för sent att anmäla dessa ärenden till styrelsen?

....undrar med vänlig hälsning J

Lawline svarar

Hej,Jag utgår från att det är fråga om en bostadsrättsförening. Reglerna för ekonomiska föreningar finns i Lag om ekonomiska föreningar (FL). Enligt 7 kap. 8 § FL ska kallelsen till stämman ange de ärenden som kommer behandlas, se https://lagen.nu/1987:667. Eftersom kallelse troligen redan skickats ut kan inga ärenden läggas till i efterhand.Om beslut fattas i ärende som inte angetts i kallelsen är beslutet ogiltigt, om inte alla samtycker till att ärendet behandlas. Undantag gäller för frågor som enligt föreningens stadgar ska behandlas på stämman. Dessa kan behandlas även om de inte angetts i kallelsen enligt 7 kap. 9 § FL, se https://lagen.nu/1987:667.Med vänliga hälsningar

Maria HolmeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”