FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/05/2009

Bodelning m.m. vid samboskap

Hej. Min f.d. sambo har flyttat och tagit bl.a. en 50 tums tv och köksmöbler. Hon har inte haft någon inkomst under tiden vi bott ihop och därmed ej stått för några utgifter. Hon var och hämtade sakerna gick in med egen nyckel när jag jobbade jag fick inte komma hem enl. henne. Jag har tagit blanco lån hos ikano banken på ca 130 000 under vår tid som sambos för att kunna köpa bl.a. det hon tog. Hon lovade mej att hjälpa mej med betalning när hon fick en inkomst vilket ej blivit fallet. Har hon rätt att ta några saker?

Lawline svarar

Hej! Om ni inte har skrivit något samboavtal så gäller sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376 . Efter att ett samboförhållande upphör har var och en av samborna rätt att begära bodelning av samboegendomen, se 8 § sambolagen. Bodelningen innebär i princip att samboegendomen delas lika mellan de f.d. samborna. Samboegendom är den egendom som förvärvats för gemensam användning i hemmet, d.v.s. t.ex. TV och köksmöbler. Enligt 13 § ska dock en avräkning på den egendom som du äger göras så att det täcker de skulder du har när samboförhållandet upphör. Du har alltså rätt att som din andel få så mycket av de möbler m.m. som du har köpt så att det täcker dina skulder. Om det blir någon samboegendom över efter detta så ska denna återstående egendom delas mellan er. Din f.d. sambo har alltså inte någon rätt att ta din egendom. Om ingen av er begär en bodelning så gör hon sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K8 . Om någon av er begär bodelning där du tillerkänns rätt till möblerna och hon ändå tar egendomen så kan du få hjälp av Kronofogden med handräckning. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000