FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/07/2006

inbördes testamente

ett testamente där makar gemensamt bestämt sin vilja, där den överlevande(öl) har full äganderätt efter den först avlidne. Där kan den öl. nyttja den först avlidnes kvarlåtenskap hur den behagar, ex ge bort del eller hela kvarlåtenskapen, men kan den öl skriva ett nytt testamente och ändra på den först avlidnes vilja som uttrycktes i det gemensamma testamentet).

Lawline svarar

Hej, Det är möjligt för den efterlevande maken att återkalla sitt eget förordnande i ett inbördes testamente. Detta går att göra även efter att den ena av makarna har gått bort. Det är dock inte möjligt att ändra den andre makens del av testamentet. Efterlevande make kan dock upprätta ett nytt testamente som även omfattar den avlidne makens del. För att detta nya testamente skall bli ogiltigt vid en sådan situation så krävs det att någon klandrar detta testamente och hävdar att den avlidnes vilja skall göras gällande. Att ärva med full äganderätt innebär i övrigt så som du beskriver, att testamentstagaren inte är bunden av några begränsningar vad gäller förfogandet över egendomen. Den egendom som tillskiftas testamentstagaren får han förfoga över i levande livet, men han är även fri att testamentera bort detta om han så vill. Detta skiljer sig således från fri förfoganderätt som innebär att testamentstagaren får full dispositionsrätt över egendomen så som du beskriver ovan, men med den begränsningen att han är bunden av en föreskrift i testamentet om vem som skall ha egendomen när den fria förfoganderätten upphör, dvs. vanligen genom att testamentstagaren dör. Vänligen,
Jenny LarseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000