FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/04/2009

Efterarv

Min far och min mor var gifta med äktenskapsförord. Båda två hade tidigare varit gifta på var sitt håll och båda fick då varsina två barn. Jag är enda barnet i sista äktenskapet. Vid min fars bortgång fick (och tog ut) mina två halvsyskon på min fars sida varsin tredjedel. (Min far ägde det mesta, bl.a. en bostadsrätt.) \"Min\" tredjedel fick ju min mor. Jag är således efterarvinge. När min mor går bort, hur skall hennes egendom då fördelas mellan mig och mina två halvsyskon på min mors sida?

Lawline svarar

Hej! Det framgår inte av din fråga hur dina föräldrars äktenskapsförord var utformat; om all egendom var enskild eller om endast viss egendom var enskild. Om äktenskapsförordet angav att all egendom var enskild och din far exempelvis ägde egendom för 1,5 miljoner och din mor ägde egendom för 0,5 miljoner blir fördelningen enligt följande. Av din fars egendom gick 1 miljon till dina halvsyskon direkt och resterande 0,5 miljoner (din del) i arv till din mor. Sammanlagt uppgick din mors förmögenhet efter arvet med de i exemplet använda siffrorna till 1 miljon. Din så kallade kvotdel blir då 500000/1000000=1/2 eller 50 %. Denna kvotdel ska du få ut innan resterande fördelas mellan dig och dina två halvsyskon på din mors sida. Om exempelvis förmögenheten ökat till 1,2 miljoner när din mor avlider, så ska du ha 600 000 först och sedan ska resterande del fördelas jämnt så att ni erhåller 200 000 var. Du får i så fall 800 000 totalt. Om äktenskapsförordet angav att endast viss egendom var enskild ägde en bodelning troligtvis rum när din far avled, där resterande egendom (giftorättsgodset) hälftendelades mellan din mor och far. Principen för ditt efterarv blir dock densamma; så stor andel som kommer från din far (hans enskilda egendom plus hans del vid delningen av giftorättsgodset minus det som gick till dina halvsyskon på din fars sida) av din mors totala förmögenhet efter att hon ärvt denna andel utgör din kvotdel. Kvotdelen ska du ha ut först och sedan sker en fördelning av resterande egendom mellan dig och dina halvsyskon på din mors sida. Bestämmelser som reglerar detta hittar du i ärvdabalkens 3 kap., se https://lagen.nu/1958:637#K3. Med vänlig hälsning
Erik SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000