FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/04/2009

Gemensam vårdnad, krävs godkännande för att flytta?

Hej! Jag har delat vårdnade med mitt ex av vår dotter som fyller 3 år i juni. Vi bor i samma kommun, men nu funderar jag på att flytta 3 mil härifrån och därmed till en annan kommun. Min dotter är skriven hos mig. Skulle det krävas ett godkännande från mitt ex för att jag ska kunna flytta med min dotter och hon ska fortsätta vara skriven hos mig? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Vårdnadshavaren har rätt/skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter, FB 6 kap. 11§, se https://lagen.nu/1949:381 . Om barnet står under gemensam vårdnad gäller detta de två vårdnadshavarna gemensamt enligt 13§. Detta innebär att de måste vara överens i beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Vad som ska läggas i begreppet ”personliga angelägenheter” är i princip allt, med undantag för: vårdnaden som sådan, boende i viss form (dvs. om barnet ska bo hos enbart den ena föräldern, eller om växelvis boende ska gälla) och umgängesfrågan. Boendeföräldern har även rätt att besluta om den dagliga omsorgen dvs. frågor om exv. barnets kläder och sovtider. Det innebär alltså att det krävs ett godkännande från ditt ex, eftersom frågan var er dotter ska bo går in under begreppet ”personliga angelägenheter”. Om du inte skulle få ett sådant godkännande finns i för sig inte någon möjlighet att slita tvisten rättsligt. Vad som står till buds för detta fall är ytterst att yrka ensam vårdnad och exv. hävda samarbetssvårigheter. Det kan här tilläggas att kraven på föräldrarnas förmåga att samarbeta numera skärpts, se 6 kap. 5§ och NJA 2007 s.382, se https://lagen.nu/dom/nja/2007s382. Lycka till! Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”