FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/07/2006

Fördelning av arv

Efterarvinge - Hur fördelas boet? Gift par utan barn. Ena maken avlider 1977 och efterlämnar maka samt en syster. Vid bouppteckningen fanns kapital 140 000kr och fastighet med taxeringsvärde 37 000kr. Makan ärver med fri förfoganderätt. Fastigheten säljs 2003 för netto efter mäklararvode och skatt 244 000kr. 31.12 2003 finns 417 000kr. När den efterlevande avlider 2006 finns endast en behållning på 218 000 kr. Arvingar är från den först avlidne en syster och från den sist avlidna 3 syskon varav en haft uttagsrätt från den senast avlidnas konton. Hur skall boet fördelas?

Lawline svarar

Enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap (se http://www.lagen.nu/1958:637#K3) 1 § har efterlevande make arvsrätt. Enligt 3 kap 2 § ska hälften av den efterlevande makens tillgångar tillfalla den först avlidne makens arvingar. Detta är huvudregeln till vilken det finns vissa undantag. Detta skulle innebära att systern till den först avlidna får 109.000 kr och syskonen till den sist avlidna får cirka 36.000 kr var, detta eftersom syskonen har arvsrätt efter respektive make inte till hela kvarlåtenskapen. I 3 kap 2 § st 3 stadgas att om den sist efterlevande maken ärvde annan andel än häften vid den andre makens död den först avlidnes arvingar har rätt till samma andel av kvarlåtenskapen efter den sist avlidne. Det innebär att om A dör och B ärver 2/3 av boet har A:s arvingar rätt till 2/3 av kvarlåtenskapen efter B. I 3 kap 4 § ÄB stadgas att en ökning av boet vid den efterlevande makens död ska komma dennes arvingar till gagn om det visas att förkovran härrör från arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete. Annars ska samtliga arvingar få del av ökningen. Om efterlevande maken har minskat boets värde på sätt som anges i 3 § ska denna minskning läggas till boet. OBS! Dock gäller för arvlåtare som avlidit före 1988 de äldre regler som var i kraft vid den tidpunkten enligt ikraftträdanderegeln för ÄB 3:2.
Oscar BjörkmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000