FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/04/2009

Omyndiges rätt till vårdnad

Hur är det när man är gravid i tonåren och bor hemma när födslen är, får jag egen vårdnad då?

Lawline svarar

Hej! En relevant sak som inte framkommer i frågan är om du är under eller över 18 år. Oavsett detta och om du inte är gift, kan vårdnaden ensamt tillfalla dig. Det spelar ingen roll om du för tillfället bor hemma. Det som är speciellt om du är under 18 år är att du inte kan vara barnets förmyndare. Det du ändå har rätt till är att sluta avtal vad gäller barnets underhåll och du har även rätt till att fastställa faderskapet. Förmyndare till barnet, om inte heller fadern är 18 år, utses av rätten och han/hon är det tills du blir myndig. Med vänlig hälsning
Anton StrandbergRådgivare