FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/04/2009

Arv efter make med särkullbarn

hej, Jag är gift och vi har 3 gemensamma barn. Min fru är tidigare änka och har 2 barn med sin tidigare avlidne make. Vi har 2 önskemål: 1. Vi vill att alla 5 barn skall får ärva oss på lika villkor, men först när vi båda har gått bort. Dvs vi vill båda sitta i \"orubbat bo\" fram tills vi båda gått bort 2. Ett problem är om min fru går bort före mig. Då vill vi inte att hennes 2 barn, som jag ej är far till, skall få ut sitt arv förrän jag gått bort. Och då skall allt delas lika emellan alla 5 barnen. Tacksam för råd hur vi kan regelera detta.

Lawline svarar

Hej! Först måste här nämnas att din hustru förmodligen har ärvt sin första man och hans kvarlåtenskap (eller snarare egendom som motsvarar hans kvarlåtenskap) kommer då i alla lägen att tillfalla hans två barn vid hennes frånfälle (ärvdabalken 3 kap. 2 §, se https://lagen.nu/1958:637#K3). Detta kan ingen ändra på, eftersom det rör sig om din hustrus första makes kvarlåtenskap som bara han själv hade rätt att bestämma över. När det kommer till din och din hustrus kvarlåtenskap gäller följande. Om du går bort först så kommer din hustru att ärva hela din kvarlåtenskap enligt ärvdabalken 3 kap. 1 §. Vid hennes frånfälle kommer hennes egendom att uppdelas i två delar som i en bodelning. Den del som är ”hennes” kommer att delas lika mellan hennes fem barn; den del som är ”din” kommer, enligt lagen (igen ärvdabalken 3 kap. 2 §), att delas lika mellan dina tre barn. Om man bara följer lagtexten så får man alltså inte den rättvisa uppdelning ni vill uppnå. För att din hustrus barn ska kunna ärva dig måste du skriva ett testamente till deras förmån. Hur testamentet ska se ut kommer jag till längre ner. Om din hustru går bort först så ska hennes barn som inte samtidigt är dina barn, precis som du nämner, enligt lagen få ut sin andel direkt (ärvdabalken 3 kap. 1 §). Om din hustru inte skriver något testamente kommer alltså du att ärva 3/5 av hennes kvarlåtenskap, medan hennes barn från första äktenskapet ska få 1/5 var. Även om din hustru skriver ett testamente till din förmån kommer dock hennes två barn från tidigare äktenskap att ha rätt till sin laglott (ärvdabalken 7 kap. 3 §, se https://lagen.nu/1958:637#K7). Denna rätt kommer de att ha oavsett vad du och din hustru gör. Skulle hon gå bort först så kommer hennes två barn från första äktenskapet att ha rätt till sina laglotter även om hon skriver ett testamente till din förmån; barnen kan dock avstå från att kräva ut sina laglotter tills också du avlider, men det är helt och hållet deras val. Sammanfattningsvis gäller följande. Din hustrus första makes kvarlåtenskap kommer att fördelas direkt vid hennes frånfälle, oavsett vad ni gör. För att därefter kvarlåtenskapen efter er två ska kunna fördelas så som ni vill måste ni båda skriva ett testamente. Detta görs enklast genom ett inbördes (gemensamt) testamente för er båda. Det kan se ut på följande sätt: ”Inbördes testamente för NN och MM. Oavsett vem av oss det är som avlider först vill vi att den efterlevande maken ska överta hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid den efterlevande makens frånfälle ska kvarlåtenskapen efter oss båda fördelas lika mellan AA, BB, CC, DD och EE [alltså de fem barnen]”. För tydlighetens skull kan tilläggas: ”Skulle NN [hustrun] gå bort först och skulle DD och EE eller någon av dem påkalla jämkning i testamente för att få ut sin laglott ska dennes testamentslott vid MM [ditt] frånfälle minskas i motsvarande mån.” Med ett sådant upplägg kommer ni närmast den fördelning ni ville ha. Observera dock att det finns väldigt strikta formkrav för hur ett testamente ska vara skrivet i 10 kap. ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K10). I korthet ska testamentet vara underskrivet av er båda och ska bevittnas av två opartiska vittnen över 15 år. Vittnena ska skriva under testamentet samtidigt. Görs inte detta, eller görs det på ett inkorrekt sätt kommer ärt testamente att bli helt verkningslöst. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000