FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/04/2009

Solidariskt betalningsansvar för makar

Vad menas egentligen med solidarisk betalningsansvarig? Om jag ensam står för ex.vis lån och hyreskontrakt och min inkomst inte skulle räcka att betala dessa, är då min man skyldig att betala eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Den grundläggande bestämmelsen om solidariskt ansvar finns i 1 kap. 2 § skuldebrevslagen (se https://lagen.nu/1936:81). Lagtexten är ålderdomlig och svår att läsa, men vad som menas är att om flera personer är solidariskt ansvariga för ett lån så kan långivaren, när väl pengarna ska betalas tillbaka, kräva hela summan av vem som helst av de solidariskt ansvariga låntagarna; tvingas någon av dem betala för mycket har han eller hon sedan rätt att få tillbaka sina pengar från de andra låntagarna. Exempel: A och B lånar tillsammans 10 000 kr av X och blir solidariskt ansvariga för lånet. På förfallodagen kommer X och kräver B på hela summan. B måste betala tillbaka 10 000 kr till X alldeles oavsett om A är i stånd att betala sin del själv. När väl B har betalat till X kan han/hon gå och kräva sin del av A (vilket enligt huvudregeln skulle bli hälften, alltså 5 000 kr). Solidariskt ansvar uppkommer vanligtvis genom avtal (dvs. A och B står båda på kontraktet), även om det kan uppkomma på andra sätt (t.ex. om A och B tillsammans orsakar X skada och måste betala skadestånd). Äktenskap är däremot INTE en sådan omständighet som grundar solidariskt ansvar. I Sverige är makars ekonomier nämligen helt skilda från varandra (äktenskapsbalken 1 kap. 3 §, se https://lagen.nu/1987:230). Det betyder att om din man inte står med på dina kontrakt och inte heller har gått i borgen eller ställt säkerhet (pant) för dina lån så kan han aldrig bli betalningsansvarig för det du är skyldig att betala. En sak som du dock måste hålla i åtanke är att om kronofogden skulle företa en utmätning för dina skulder kan egendom som egentligen tillhör din make komma att utmätas för dina skulder. Det är nämligen så att om två makar bor tillsammans så presumeras (antas) all lös egendom i det gemensamma hemmet tillhöra den av makarna som har skulden ifråga (utsökningsbalken 4 kap. 19 §, se https://lagen.nu/1981:774#K4); detta gäller om inte makarna kan bevisa att egendomen inte tillhör den skuldsatte. Kronofogden kan alltså komma och ta t.ex. en tavla som egentligen tillhör din make och sälja den för dina skulder, om ni inte (genom kvitton eller på annat sätt) kan bevisa att tavla egentligen tillhör din man. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000