FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/04/2009

Rätt till gemensam bostad vid skilsmässa

Jag ska skilja mig och jag vill bo kvar i vårt gemensamägda hus. Kan jag tvinga henne att låta mig bo kvar? Eller ska man ta ut det på försäljning och så får jag buda som alla andra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline för hjälp! Jag antar att ni är gifta och eftersom du säger att ni äger huset gemensamt att det inte är någons enskilda egendom och att ni köpt det tillsammans. Det som sker när ni skiljer er är att ni delar 50/50 på det giftorättsgods som finns i äktenskapet. Huvudregeln vad gäller gemensam bostad är att den som behöver bostaden bäst får bo kvar med avräkning på sin egen lott giftorättsgods. Det behöver alltså inte gå så långt som att huset blir föremål för försäljning utan den som får bostaden ska ersätta den andre makens andel. Det som menas med behöver bostaden bäst är oftast den make som får vårdnaden om eventuella barn men detta kanske inte gäller i ert fall. Om din fru frivilligt går med på att du behåller huset efter bodelningen innebär det att din fru ska ha giftorättsgods till värde av hennes del i huset. Värdet på huset som man utgår ifrån är marknadsvärdet. Med vänlig hälsning
Anton StrandbergRådgivare