FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/05/2009

Vårdnadsfråga då ensam vårdnadshavare dör

Ensam vårdnad om ett barn, vad händer om jag avlider? Kan jag som ensam vårdnadshavare skriva ett testamente, där det framgår att jag vill att min sambo vidtar ansvaret och vårdnaden om mitt barn om jag avlider? Fadern har via tingsrätten avsagt sig både umgängesrätt och vårdnaden. Min dotter har inte träffat sin far på snart 5 år. Tacksam för Ert svar.

Lawline svarar

Hej, Om förälder som har ensam vårdnad om sitt barn dör ska i första hand den andra föräldern få vårdnaden. Om det är lämpligare ska emellertid en eller två särkskilda vårdnadshavare utses enligt 6 kap. 9 § 2 stycket Föräldrabalken (FB) se https://lagen.nu/1949:381. Om fadern inte är intresserad av vårdnaden kommer det senare alternativet väljas. Om du som vårdnadshavare givit till känna vem du vill ska bli vårdnadshavare ska denna person utses om det inte är olämpligt enligt 6 kap. 10 a § 4 stycket FB, se https://lagen.nu/1949:381. Detta tillkännagivande kan du exempelvis skriva i ett testamente och informera till din nära. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000