FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/10/2009

Ansvar för skuld vid äktenskapsskillnad

Jag och min fru ska skilja oss efter ca 1 år äktenskap. Vi köpte hus tillsammans efter att vi gift oss men huset och lånen står i mitt namn. Jag har inte råd att bo kvar själv så jag vill ju givetvis sälja huset. Lånet på huset är högre än värdet på huset nu med tanke på finanskrisen vilket innebär att jag kommer få en stor förlust. Jag anser att hon ska ta halva förlusten men va säger lagen? Mycket tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske och i bodelningen ska all egendom som utgör giftorättsgods ingå. Som giftorättsgods anses bostad och bohag som inte är enskild egendom. Avgörande för om bostad ska ingå är om den är ”avsedd för makarnas gemensamma bruk och innehas huvudsakligen för detta ändamål”. Egendom kan göras till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord. Vad jag förstår är så inte fallet för er och ert hus ska därför ingå i bodelningen. Se https://lagen.nu/1987:230. När ni genomför bodelningen ska era respektive tillgångar och skulder räknas ut. Utgångspunkten i äktenskap är att var make svarar för sina tillgångar och skulder. Med detta menas att en make inte kan belastas för den andres skulder i den mån skulderna överstiger tillgångarna. Huvudprincipen är att skulder ska avräknas från giftorättsgods i första hand och från enskild egendom endast i andra hand. Lagen anger undantag från detta endast i de fall fastigheten utgör enskild egendom och dessa är inte aktuella här. Detta innebär att huset utgör en tillgång på ”din sida” i bodelningen och lånet utgör en skuld. På ”din sida” ska även dina övriga tillgångar och skulder tas med i beräkningen. På ”fruns sida” ska samma uträkning genomföras för hennes tillgångar och skulder. De belopp ni får fram på var sida ska sedan läggas samman och enligt likadelningsprincipen delas lika mellan er. P.g.a den ovan nämnda principen at var make svarar för sina skulder kan man dock aldrig gå in med mindre än 0 i delningen. Om beloppet på ”din sida” understiger 0 går du således in med 0 i delningen. Det belopp ni delar på blir då det på ”din frus” sida. För dig innebär detta att om förlusten överstiger värdet på huset, och dina övriga tillgångar inte täcker den förlust som uppstår, du får stå för den kvarvarande skulden ensam. Påpekas kan att jämkning enligt den s.k. skevdelningsregeln med anledning av kortvarigt äktenskap inte är aktuell här. Du står visserligen som ensam låntagare men eftersom huset införskaffades gemensamt kan din fru inte hävda att skulden inte ska tas med i bodeldningen. För att sammanfatta det hela delar du och din fru på den förlust ni gör vid försäljningen i den mån förlusten täcks av dina tillgångar i bodelningen. Om förlusten överstiger dina tillgångar kvarstår det överstigande beloppet dock på dig. Med vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?