FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/04/2009

Tolkning av överenskommelse om umgänge.

Hej! I oktober 2007 skrev jag och min före detta sambo en överenskommelse om umgänget med mina barn. Vi har gemensam vårdnad om barnen, men barnen bor stadigvarande hos mamman och har umgänge med mig (pappan) fr-må varannan helg samt alla loven. Men på sommarlovet har vi barnen lika mycket, 3+2 veckor enligt följande; \"Barnen skall ha rätt till umgänge med pappa fem veckor under varje sommar motsvarande skolans sommarlov fördelade om en period om högst tre sammanhängande veckor och en period om högst två sammanhängande veckor. Pappan har att meddela Mamman senast den (XX på våren) om när han avser förlägga sin treveckorsperiod. Parterna är överens om att Mamman därefter äger rätt att välja sin treveckorsperiod då hon har samvaro med barnen samt att en vecka i juli månad alltid ska vara förbehållen barnen att vara tillsammans med Mamman. Vidare är parterna överens om att Pappan därefter väljer sin tvåveckorsperiod och Mamman sin. Under ovanstående perioder ska löpande veckoslutsumgänge med Pappan inte äga rum.\" Hur tolker jag ovanstående punkt? Jag vill veta här nu om det är så att Mamman måste ha rätt till sin \'julivecka\' under sin treveckorsperiod eller att den veckan likväl kan tvingas hamna under Mammans tvåveckorsperiod? Jag vill att ni förtydligar ovanstående punkt. Kan man tolka det som antingen eller?

Lawline svarar

Hejsan, Vad som är den exakta innebörden av en överenskommelse vet bara parterna som författade den. Eftersom jag inte var med när ni kom överens om detta kan jag inte heller ge dig något mer än en möjlig tolkning. Eftersom den första period som du som "Pappa" förlägger endast sträcker sig om max tre veckor, kommer det ju, oavsett hur du förlägger den, finnas minst en vecka kvar av juli månad (antingen i början eller slutet av månaden) som "Mamman" därmed kan peta in i sin treveckorsperiod. Exempelvis: Säg att du/Pappan skulle välja de tre sista veckorna i juli, så kan hon/Mamman antingen förlägga sina tre veckor före, alltså månadsskiftet juni/juli, eller i augusti. Om hon väljer att lägga sina tre veckor i augusti, tolkar jag det som att hon fortfarande har rätt till en vecka i juli som därmed hamnar i hennes tvåveckorsperiod. Mamman kommer, som jag ser det, alltid ha möjligheten att ha sin julivecka under sin treveckorsperiod oavsett hur du som Pappa förlägger din treveckorsperiod. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000