FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/04/2009

Testamente eller gåva och enskild egendom

Jag är omgift. Jag har tre barn i första och ett barn i andra äktenskapet. Bor i hyreslägenhet. Jag vill att barnen i första äktenskapet skall ha sin laglott och att en lägenhet, som vi äger i ett annat land men inte bor, i helt och hållet skall vara min hustrus enskilda egendom så att den inte skall omfattas av ev. arvsskifte. Hur gör man?

Lawline svarar

Hej! Ifall lägenheten blir din hustrus enskilda egendom innebär detta att den inte kommer ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din hustru. Enskild egendom blir saker antingen genom äktenskapsförord eller genom förbehåll från tredje man, exempelvis vid gåvor. Att göra egendomen till din hustrus enskilda skulle kräva, ifall ni äger den gemensamt, att du ger din del till henne som gåva. Sedan gör ni fastigheten, genom äktenskapsförord, till din hustrus enskilda. Detta skulle medföra att denna undantas från den bodelning som görs, mellan din hustru och dödsboet, vid din död. Något enklare skulle det dock vara att din hustru ärver lägenheten. I så fall upprättar du ett testamente där du skriver att din hustru ska ärva lägenheten vid din död. För att testamentet ska vara giltigt måste handlingen bevittnas av två personer, dessa ska veta om att det rör sig om ett testamente. Detta testamente gäller gentemot dina barn så länge det inte kränker deras laglott. Dina barn har alltid rätt till sin laglott vid din död. Laglotten innebär att de alltid har rätt till minst hälften av ditt arvegods. Det innebär att du inte får testamentera bort mer än hälften av din egendom till andra än dina barn. Ifall du testamenterat bort egendom så att det kränker barnens laglott kan de påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Fördelen med det första alternativet, att du ger fastigheten till din hustru, är att hon vid din död alltid har rätt till denna. Ifall fastighetens värde skulle inkräkta på dina barns laglott skulle din hustru som sagt inte ha rätt till den enligt testamentet. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?