FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/03/2009

Bestämma om gemensam vårdnad innan födseln?

Jag undrar om man kan får ett juridiskt beslut innan kvinnan är gravid om att när hon blir gravid ska hon och hennes sambo ha gemensam vårdnad ? Som jag förstår får kvinnan vårdnaden när paret inte är gifta och sedan kan man bestämma att ha gemensamt. Vi söker alltså en väg att ha gemensam vårdnad från början utan giftermål.

Lawline svarar

Hej, Som Du säger får modern ensam vårdnad om föräldrarna är ogifta. Det är inte möjligt att få ett beslut innan födseln om gemensam vårdnad eftersom barnet, i föräldrabalkens mening, så att säga inte ”existerar” innan födseln. Detta kan sägas framgå av 6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken. Valmöjligheterna Ni har är att antingen gifta Er eller att tillsammans ansöka om gemensam vårdnad: Om barnet är folkbokfört i Sverige kan Ni få gemensam vårdnad genom registrering till skatteverket efter anmälan av Er båda till socialnämnden i samband med fadersskapsbekräftelsen, se 6 kap. 4 § andra stycket föräldrabalken. Ni kan också avtala om gemensam vårdnad skriftligt efter godkännande av socialnämnden, endast om det är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa kan socialnämnden neka, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Om Ni båda är överens är det alltså endast formaliteter i vägen för gemensam vårdnad. Föräldrabalken 6 kap. sehttp://lagen.nu/1949:381#K6 Med vänlig hälsning
Carl Johan FahlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000