FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/04/2009

Villkor i äktenskapsförord

Min blivande fru och jag skulle vilja upprätta ett äktenskapsförord med (i princip) vilkoret att om jag begär skilsmässa är all egendom giftorättsgods, men om hon begär skilsmässa är all egendom enskild egendom. Är det möjligt? Jag läste någonstans att man inte kan ha liknande vilkor i äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln vid äktenskap är att all egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom, se Äktenskapsbalken 7 kap. 1§, se https://lagen.nu/1987:230. Makarna kan genom äktenskapsförord ”bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller dem skall vara dennes enskilda egendom”, se ÄktB 7 kap. 3 och 2§§. Bestämmelsen anses innebära att det ska vara klart vilken egendom som är enskild egendom och att den ska vara individualiserad. Som ett traditionellt exempel på vad som INTE är tillåtet att föreskriva är att egendomen är enskild egendom vid äktenskapsskillnad, men giftorättsgods vid en makes död. (se Anders Agell, Äktenskap, Samboende, Partnerskap s.95f). Det villkor som Du och din blivande fru vill ta in i äktenskapsförordet skulle innebära att klassificeringen av egendomen skulle vara villkorad. Mot bakgrund av det ovan sagda strider det därför mot kravet på klarhet och individualisering. Lycka till! Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000