FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/07/2006

God mans lämplighet

Vår son har fått en hjärnskada och hans f.d sambo är god man gällande "bevaka rätt" och "ekonomi". Nu ska vi ansöka om "omsorg om person" och hoppas att någon av oss föräldrar kan stå för det, eftersom vi inte anser att hon är lämplig. Dels har hon lämnat honom och dels inte alls tagit del i hans rehabiltering och hon har själv psykiska problem och behöver eget stöd. Hon vägrade också att låta honom flytta hem från sjukhuset, men efter våra påstötningar kom han hem och då flyttade hon. Men huvudfrågan är: Vad krävs för att en god man inte ska bedömas som lämplig?

Lawline svarar

Hej! Godmanskapet regleras i Föräldrabalkens 11 kapitel http://www.lagen.nu/1949:381. 12 § i detta kapitel beskriver de egenskaper som en person skall inneha för att kunna utses till god man: man skall vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig som person. I 20 § stadgas att en god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Detta beslut skall enligt samma paragraf fattas av överförmyndaren och det måste alltså ske en lämplighetsbedömning i det enskilda fallet. Mvh
Lorraine SauvyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”