FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/05/2009

Arvtagares död innan arvet tilldelats m.m.

Hej! Vad händer om en avliden man ej skrivit testament, och ej heller har några syskon, ingen mor och far? Den avlidne är adopterad. Det hör till saken att han äger en fastighet. Hur görs med den? Vem säljer den, och hur (exekutiv eller mäklare)? Hans mor och far är nyss avlidna, och vad händer med deras bo? Bouppteckningen är nog inte klar där.

Lawline svarar

Hej, Om mannen levde då hans föräldrar dog ska han ärva dem, även om han sedan dör innan han tilldelats arvet enligt 1 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Om föräldrarna inte hade några andra barn och inte skrivit något testamente som föreskriver annat är mannen deras enda arvinge och ska ärva allt enligt 2 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Att mannen är adopterad har ingen betydelse, ett adopterat barn har samma rätt till arv från sina föräldrar som ett biologiskt barn enligt 4 kap. 8 § Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381. Mannens kvarlåtenskap utgörs alltså av arvet från hans föräldrar samt hans egendom, däribland fastigheten. Om mannen inte har några barn, inga föräldrar och inga syskon ska arvet gå till eventuella släktingar i tredje arvsklassen, alltså farföräldrar och morföräldrar eller om de inte lever, deras barn (mannens faster, farbror, moster och morbror) enligt 2 kap. 3 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Om mannen inte heller har några släktingar i tredje arvsklassen går hans kvarlåtenskap till allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. Arvtagaren bestämmer om fastigheten ska säljas eller behållas. Ovanstående förutsätter att mannen inte är gift. Med vänlig hälsning,
Maria HolmeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?