FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/03/2009

Förskott på arv

Jag vill ge ett av mina barn en penninggåva som ska betraktas som förskott på framtida arv efter min död. 1. Kan jag i testamentet skriva in detta belopp som gåva som ett förskott på arv? 2. Behövs då ett särsklilt gåvobrev? 3. Om gåvobrev behövs ska det registreras någonstans eller kan det förvaras tillsammans med testamentet? Smidigast för mig är alternativ 1 om möjligt. Något annat jag behöver tänka på?

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6) betraktas alla gåvor som någon ger sina barn automatiskt som förskott på arv, om inte omständigheterna pekar på annat. Du behöver alltså i princip inte göra någonting alls för att gåvan ska ses som ett förskott (i vart fall så länge barnet ifråga är ditt eget eller adopterat av dig). För att några oklarheter inte ska kunna uppstå kan du naturligtvis skriva in förskottet i testamentet, överlämna ett gåvobrev till gåvotagaren där det uttryckligen står att gåvan är ett förskott på arv eller helt enkelt berätta detta förhållande för släkten; detta är dock inget krav. Någon registrering behövs inte heller. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”