FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/07/2009

Testamente mellan makar och efterarv

Vad innebär följande testamente? Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med äganderätt erhålla all kvarlåtenskap med undantag av arvinges laglott. Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag. Att Y och hans hustru X o.sv. Y är far till två barn, som inte X är mor till,samt till två barn med sin hustru. Y avlider 1986. Alla fyra barnen får bröstarvinges laglott. Hans hustru X avlider 2009. Hur fördelas arvet efter henne?

Lawline svarar

Hej! Testamentet innebär att den efterlevande maken erhåller allt arvegods efter den döda förutom barnens laglott. Laglotten är hälften av egendomen som ska fördelas vid arvsskiftet. När Y avlider så ska enligt lag hennes arv fördelas mellan hennes arvingar. De två barnen som inte är X:s har således ingen lagstadgad rätt till arv av Y eftersom de inte är hennes arvingar. Detta testamente innebär alltså att vid X:s ”särkullsbarn” inte får någonting vid arvsskiftet vid Y:s död. Hade detta testamente inte funnits skulle särkullsbarnen ha rätt till efterarv efter sin far X vid Y’s död. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000