FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/05/2009

Fråga om vad som gäller vid bodelning

Jag funderar på äktenskapsskillnad.Jag äger ensam en fastighet där min fru bor kvar.Jag har en enskild firma där jag står som ensam ägare.Vad gäller vid begäran om äktenskapsskillnad bara av mig? Hur fördelas egendom? Jag vill sälja hus/hon vill bo kvar. Hon har ingen egen försörjning & det finns ett barn 14 år från hennes tidigare relation.Jag vill ensam driva vidare min firma.Har ni något bra råd. Mvh

Lawline svarar

Hej Vid äktenskapsskillnad gäller likadelningsprincipen som innebär att giftorättsgodset skall delas upp så jämnt som möjligt. Denna princip kommer till uttryck i 11 kap 3 § ÄktB. Till giftorättsgodset hör allt som inte räknas som enskild egendom enligt 7 kap 1 och 2 §§. (Gå in och titta https://lagen.nu/1987:230 för närmare precisering av vad som räknas som enskild egendom.) Vid beräkningen av makarnas andelar i boet så dras enligt 2 § 1 kap först skulder bort från den gemensamma potten. När skulderna sedan är betalda, så delas resterande upp på hälften enligt 3 §. Sedan fördelas de andelar av giftorättsgodset som har beräknats för makarna på lotter enligt 7 §. Vidare står att ”varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar” och att ”den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning”. Vad gäller den fastighet ni bor i men som du äger innebär alltså detta för dig, att du kan ha rätt till att behålla fastigheten då den för det första var din, samt att du vill bo kvar. Du kan då få behålla denna fastighet mot att du får dra av värdet av fastigheten på den lott du har rätt till vid bodelningen. (Om inte värdet av fastigheten är ringa, då kan behöver du inte dra av något). Dock tas hänsyn till den make som är i bäst behov av bostaden. Av det nu sagda drar jag även slutsatsen vad gäller din enskilda firma, att om du inte har skrivit ett äktenskapsförord, så räknas firman tyvärr inte som din enskilda egendom, utan tillfaller giftorättsgodset som ju skall delas på hälften. Dock kan du ändå ha rätt till denna enligt 7 § (se ovan). Jag skulle råda dig att eventuellt yrka om jämkning vid bodelning enligt 12 kap 1 §. Där står nämligen att ”I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap, skall bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods”. (Med tanke på att du äger egendom av stort värde, samt att din fru heller inte bidragit med försörjningen). Jag hoppas att detta var till någon vägledning. Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000