FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/06/2009

Underhåll vid växelvist boende

Hej! jag har en fråga gällande växelvist boende med mitt barn. vi har barnet varannan vecka. vad säger lagen om kostnader av barnet varje månad??

Lawline svarar

Hejsan! Underhållsbidrag skall enligt föräldrabalken endast betalas om av en förälder som inte har del i vårdnaden eller har del i vårdnaden men barnet bor varaktigt endast hos den andra föräldern. Vid växelvist boende betalas alltså inte något underhållsbidrag. Lagen säger inget om fördelningen av kostnaden mellan föräldrarna utan var och en av föräldrarna förväntas svara för de löpande kostnaderna för barnet då barnet bor hos respektive förälder. Fördelningen av de fasta kostnaderna bestämmer föräldrar själva genom en inbördes överenskommelse. Ett sätt att fördela de fasta kostnaderna kan vara att skriva ned vad var och en av föräldrarna betalar för barnet när det bor hos respektive förälder, minska summan med barnbidraget, och sedan dela på återstoden. Det kan finnas stora skillnader mellan föräldrars ekonomiska förutsättningar efter en skilsmässa, som också medför skillnader i barnets boende som inte minst barnet självt kan uppleva som orättvisa. Den förälder som har det sämst ställt kan då begära att den andre ska ge barnet av sitt överskott. Kan man inte enas på egen hand bör man vända sig till familjerådgivningen eller familjerätten för att få hjälp. Kan man inte enas där heller, kan man vända sig till advokat för att få rådgivning och hjälp vid en eventuell process. I sammanhanget bör förtydligas att det är barnet som är part gentemot den förälder som inte fullgör sin underhållsskyldighet. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000