FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/04/2009

Underrättelsekrav i faderskapsfråga

Hej, jag är gravid och ska föda i maj månad men är rätt så tveksam till om jag vill låta barnets pappa vara del av mitt barn liv....Finns det lag på att jag måste tala om vem pappan är när barnet födds eller i framtiden?- förutom den moraliska lagen då!

Lawline svarar

Hej, Det finns ingen regel i Föräldrabalken som kräver att barnets far identifieras. Om fadern vill göra faderskapet gällande kan detta ske på två sätt; antigen genom bekräftelse eller dom. Bekräftelsen ska godkännas av modern vilket skulle ge er möjligheten att stoppa detta fastställande av faderskapet. Skulle fadern ta fallet till domstol blir det upp till honom att bevisa att denna verkligen är fader till barnet. Antingen genom generisk undersökning eller genom att bevisa att samlag har skett med dig. För att dessa metoder att fastställa faderskapet ska komma på tal kräver att fadern vet om att ni kommer ha barn och att denna vill räknas som fader till barnet. Det finns inget som kräver att ni berättar detta för honom. Vill ni själv läsa dessa regler så kolla i Föräldrabalkens 1 kap. Denna kommer du till om du klickar https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,
Marcus GlimbergRådgivare