FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/02/2009

Ansvarar makar för varandras skulder?

Är min man skyldig att betala skulder som jag ådragit mig innan vi träffades? Vi har även upprättat ett äktenskapsförord där min man ensam äger villan och bilen och allt lösöre av värde. Ska jag räknas som make eller ensamstående vid beräkning hos Kronofogden ?

Lawline svarar

Hej! Nej, dina skulder är personliga och de övergår inte på din make i och med äktenskapets ingående. Det är alltså du som svarar för skulderna. Detta framgår av äktenskapsbalken första kapitlet tredje paragrafen, se https://lagen.nu/1987:230. Vad gäller äktenskapsförordet så förändrar det inte äganderätten till egendomen. Äktenskapsförordet stadgar bara vad som skall vara enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Det innebär att om du själv ägde något alternativt samägde det tillsammans med din make innan ni skrev äktenskapsförordet, så äger du det fortfarande och det kan i så fall tas i anspråk vid en utmätning. Nämnas kan också att det i utsökningsbalkens fjärde kapitel nittonde paragraf finns särskilda bevisregler vid en utmätning av lös egendom hos makar, se https://lagen.nu/1981:774#K4. Med vänlig hälsning
Erik SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”