FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/04/2009

Förskott på arv

Föräldrar överlåter fastighet till ett av barnen av skattetekniska skäl. Gåvobrev finns, lagfart finns. Det andra barnet fick 50 000:- i samband med överlåtelsen. Fastigheten var taxerad vid överlåtelsedatumet till 250 000:- (2001). Fastigheten var belånad till ca 200 000:- Föräldrarna har hela tiden betalat fastighetsskatt och amortering/ränta. Vad händer vid framtida arvsskifte, då det finns ett barn till? Marknadsvärdet borde väl gälla? Är detta ett förskott på arv?

Lawline svarar

Hej, Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) är huvudregeln att det som en arvlåtare har gett sitt barn under dennes livstid ska avräknas som förskott på arv. Vill inte arvlåtaren att gåvan ska räknas som förskott på arv, ska detta tydligt framgå. Vid värdering av egendom utgår man från försäljningsvärdet, en fastighet med ett lägre taxeringsvärde upptas ändå till marknadsvärdet. Om inget annat avtalats, kommer syskonens gåvor från deras föräldrar räknas av såsom förskott på arv vid ett eventuellt arvsskifte. Vänligen
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000