FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/11/2009

Körning utan körkort i februari i sommardäck

Om jag saknar körkort, har sommardäck på bilen nu i februari och en tvååring med i bilen utan barnstol - vad riskerar jag då att få för påföljd?

Lawline svarar

Hej!

Den påföljd du riskerar är troligtvis endast böter, då det allvarligaste förseelsen varit den olovliga körningen se TBL 3 §. Straffet är böter förutsatt att det inte klassas som grov olovlig körning då finns risken för fängelse upp till sex månaders tid, risken för fängelse eller annan påföljd torde dock vara liten.

Vid en bedömning om huruvida brottet är grovt ser man främst till om du tidigare blivit av med körkortet eller om körningen skett vanemässigt och i stor omfattning.

Exempel på en omständighet som föranleder att brottet är grovt kan vara att du tidigare blivit av med körkortet för att du uppenbart olämplig att föra fordon.

Hoppas detta besvarade din fråga.Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL hittar du https://lagen.nu/1951:649Mvh

Dennis CarlssonRådgivare