Får mitt ex flytta iväg med vårt barn?

2006-06-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Umgänge mm. Mitt ex skall flytta till annan ort och ta med vårt gemensamma barn som vi har gemensam vårdnad om. Jag bor 7 mil ifrån henne just nu och hardå stora möjligheter att varje dag kunna träffa min son men avståndet kommer nu att öka med 27 mil. Jag kommer inte att godkänna hennes flytt med ´tanke på ovan skrivna. Jag anser att det är i vår sons bästa intresse att han fortsätter att bo i närheten av mig som umgänges förälder. Hon flyttar inte pga av jobb utan pojkvän som dessutom jobbar i annat land som ligger närmare min hemkommun. Har hon laglig rätt att flytta längre ifrån mig och ta med barnet? Hur kommer det bli med kostnader? Umgänget kommer i och med denna flytt minskas då avståndet blir för långt för en möjlig daglig kontakt.
SVAR
Hej och tack för din fråga,
Huvudregeln (enligt föräldrabalken 6:13§, se http://www.lagen.nu/1949:381) är att alla beslut som rör barnet (utom vissa vardagsbeslut) skall fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Om föräldrarna är oeniga kan inte åtgärden (i det här fallet flytten) komma till stånd. Den enda möjligheten för ditt ex att flytta iväg med barnet lär vara att föra talan om ensam vårdnad. Svaret på din fråga är således att hon inte har laglig rätt att flytta och ta med sig barnet.

Lycka till och återkom gärna om du har fler undringar eller om något är oklart.

Med Vänliga Hälsningar,
Daniel Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3123)
2018-05-26 Får jag sälja min makes fastighet utan hans samtycke?
2018-05-26 Kan man skriva en fullmakt till en tredje förälder angående sitt barn?
2018-05-21 Kan man bli vårdnadshavare till annans barn?
2018-05-20 Bonusmamma - bli extra "vårdnadshavare"?

Alla besvarade frågor (54529)