Ombud och ordförande vid föreningsstämma

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA
Kan en bostadsrättsstyrelse företrädas av en inhyrd jurist vid extra föreningsstämma? Får denna ombud agera som orförande på stämman utan medlemmars godtycke?
SVAR

Hej!

Nej det kan den ej. Endast den som är medlem i ekonomisk förening får delta i stämman, och endast medlem i ekonomisk förening har rösträtt enligt 7 kap 2 EFL. Man kan dock välja att företrädas av ombud, men endast make, sambo eller annan medlem i föreningen kan vara ombud för person. Dock kan det frångås om annat är nämnt i stadgarna vilket gör det möjligt för dem att företrädas av en jurist. Inte heller får ett ombud företräda mer än en person men även detta kan frångås i stadgarna.

Skulle denna jurist tillåtas närvara på stämman finns det heller inget som hindrar honom att agera som ordförande, men det är stämman som utser ordförande om det inte är sagt annorlunda i stadgarna detta följer av 7 kap 10 EFL.

Därmed rekommenderar jag dig att ta dig en titt på vad som är nämnt i stadgarna men mycket talar för att deras agerande inte har varit korrekt.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du härMvh

Dennis Carlsson
Fick du svar på din fråga?