FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/03/2009

Byte av bodelningsförrättare

Bodelningsförättaren vid en \"sambo-bodelning\" är till synes partisk och verkar bara vilja ha så lite att göra i ärendet som möjligt (låta mannen ha kvar allt, efter att ha stängt ute kvinnan). Har den ena parten rätt att byta ut bodelningsförättaren?

Lawline svarar

Hej, Om någon av parterna är missnöjda med bodelningsförrättaren kan de i domstol ansöka om att entlediga denna. För att en domstol ska entlediga bodelningsförrättaren krävs att parten kan visa att det finns skäl för det. I ditt fall verkar det klart att bodelningsförrättaren inte längre är lämplig och du borde med framgång kunna kräva att entlediga denna. Om bodelning redan ägt rum och den ena parten är missnöjd med innehållet, kan någon av parterna i domstol klandra bodelningen genom att väcka talan mot den andre maken/sambon. Klandertalan ska väckas inom 4 veckor från bodelningen till den tingsrätt som förordnat bodelningsförrättaren. Med vänliga hälsningar
Andreas VinqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?