FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/03/2009

Arv under betänketid

Min mamma gick nyligen bort,har en syster som ligger i skilsmässa,undrar nu om hennes make ska ha del av hennes ev.arv,inget testamente är skrivet och skilsmässan går inte igenom förrän om ca 5 månader.

Lawline svarar

Hej, Om din mamma inte upprättat något testamente kommer hennes bröstarvingar, alltså, vad jag förstår, du och din syster, ärva allt enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) se https://lagen.nu/1958:637. Detta gäller under förutsättning att er pappa inte lever och är gift med er mamma. Vad gäller din syster är frågan om arvet skall ingå i bodelningen i samband med skilsmässan enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1958:637. Enligt 9 kap. 2 § ÄktB. skall bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden den dag då talan om skilsmässa väcktes se https://lagen.nu/1958:637. Detta betyder att endast det som finns i boet denna dag skall tas med i bodelningen. Av vad jag förstår har talan om skilsmässa väckts men betänketid löper och äktenskapet har ännu inte upplösts. Om er mamma dog efter talan väcktes, skall arvet inte ingå i bodelningen. Bodelning skall enligt 9 kap. 4 § ÄktB. förrättas när äktenskapet upplösts, alltså om fem månader se https://lagen.nu/1958:637. Detta datum fastställs värdet på egendomen som skall ingå, exempelvis värdet på en fastighet. Men det är alltså egendomsförhållandena dagen då talan om skilsmässa väcktes som avgör vad som skall ingå. Tilläggas kan att din syster, om hon vill, kan begära att bodelning förrättas redan under betänketiden enligt 9 kap. 4 § ÄktB. se https://lagen.nu/1958:637. Detta påverkar dock inte vad som skall ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000