FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/02/2009

Underhållsskyldighet för förälder

Hej! Är skild sen 1 1/2 år med delad vårdnad av barnen, nu 12 och 13 år. Barnen är skrivna hos mamman i Linköping. Vi delar också på barnbidraget. Min ex. fru och jag kom överens om att ha barnen 50% var och barnen gick med på detta växelvisa boende. Köpte ett hus 3.5 mil från Linköping 2006, men pendlar till Linköping då jag jobbar där. Och barnen pendlar med då de går i skola i Linköping. Jag tjänar mer än min ex. fru och betalar också mer för barnen. Jag betalar alla löpande kostanader när barnen är hos mig plus fasta kostnader som idrottavgifter, idrottsutrustning, barnförsäkringar, idrottscuper och resor och kläder ibland. Nu har sena träningar gjort att barnen heller vill stanna hos mamman och de blir mer och mer där. Nu vill mamman att jag skall hjälpa till att betala mellanmålen i huset eftersom barnen är där mest för tiden. Jag tycker jag betalar mer änn nog. Det första året 2006/2007 betalade jag nästan 17.000 kronor och hon 10.000. Ändå hävdade hon att jag skulle betala mer. Det sista året har jag betalat över 22.000 kronor och hin har nog inte betalat mer än sina 10.000 kr. Jag känner att hon bara är ute efter "hämd" trots det var hon som skrev på skilsmässopapperen och bara vill kråma ur mer och mer pengar. Jag tjänar 31315 kr/mån. Hon tjänar kanske kring 21000 kr i månaden. Hon bor i ett radhus till 1635000 kr och lär ha fått ett bra arv efter sin pappa som dog efter vi blev skilda. Jag köpte mitt hus för 1975000 kr och lade in de 250000 kr som var kvar efter husförsäljningen då vi separerade. Nu vill hon mötas och att vi ska göra upp så jag ska betala barnens mellis också. Hur ska vi fördela löpande och fasta kostnader? Hon vill ha rättvisa. Finns det någon rättvisa när man blivit skild?

Lawline svarar

Hej, Föräldrar är underhållskyldiga mot sina barn enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) se https://lagen.nu/1949:381. Underhållsskyldigheten fullgörs automatiskt om föräldern varaktigt bor tillsammans med barnet, i andra fall fullgörs den genom betalning av underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381. Underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller avtal enligt 7 kap. 2 § 2 st. se https://lagen.nu/1949:381. Detta innebär alltså att föräldrarna antingen kan komma överens om hur fördelningen av kostnaderna skall ske eller kan en domstol fastställa hur mycket som ena föräldern skall betala. När domstolen gör sin bedömning görs en beräkning enligt dels schabloner för exempelvis levnadskostnader och dels med hänsyn till faktiska förhållanden såsom inkomst och boendekostnad, jämför 7 kap. 3 § se https://lagen.nu/1949:381. Utgångspunkten är att kostnaderna för barnen skall fördelas mellan föräldrarna med hänsyn till deras förmåga enligt 7 kap. 1 § 3 st. se https://lagen.nu/1949:381. Den enklaste lösningen på ert problem är att ni själva fastställer barnens behov mätt i pengar och därefter reder ut era egna inkomster och kostnader. Med hänsyn till resultatet fördelar ni därefter kostnaderna för barnen jämt mellan er. Alternativet är att gå till domstol för att få underhållsbidraget fastställt i dom. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?