FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/12/2009

Preklutionsfrist vid klander av bodelning

Vid en bodelning son tog plats för mer än ett år sedan utan rådgivning fördes halva estimerade vinsten på gemensam bostad över utan att först räkna bort skatt i tron att denna skulle betalas privat av den part som tog ut sin vinst i kapital. Efter att detta uppdagats i samband med deklaration vet vi nu att skatten skulle dras av vinsten innan den fördes över. Inte heller drog vi av estimerat mäklararvode. Parten som emottog vinsten vägrar nu att samarbeta för att ställa till rätta situationen. Vad kan man göra i detta fallet. Ska jag bara acceptera att jag får betala det totala vinstskatten när jag i framtiden säljer huset?

Lawline svarar

Hej!Som du mycket riktigt påpekar skall så kallad latent skatt på en fastighet dras av från värdet i samband med en bodelning. Detta följer av den likhetsprincip som bodelningsförrättningen bygger på och har slagits fast i praxis, dvs. av Högsta domstolen i ett rättsfall från 1975 (NJA 1975 s. 288).Om man anser att en bodelning inte är riktigt gjord, så måste den klandras inom viss tid - fyra veckor. Detta följer av ÄktB 17:8, se https://lagen.nu/1987:230#K17P8S1. Om man inte klandrar bodelningen inom denna tid förlorar man sin talan, dvs. det är då tyvärr ingenting att göra åt saken.Då det i ditt fall gått mer än ett år sedan bodelningen förrättades får du således acceptera bodelningen så som den är.Med vänliga hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000