FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/01/2009

Täcka privata skulder med samboegendom vid bodelning?

Min sambo har avlidit.Hus och möbler ingår i samboegendom vid bodelning.Vad händer med sambons skatteskulder o andra ´privata´ skulder om dessa är större än ev. tillgångar ´privata´? Kan dessa skulder avräknas från samboegendom och betalas innan bodelning ???

Lawline svarar

Hej! När ett samboskap upphör genom att en av parterna avlider så skall bodelning ske om den kvarlevande sambon begär det enligt 8 § Sambolagen. Vid bodelning skall endast samboegendom sammanläggas. Innan detta görs skall dock alla skulder som parterna har dras av. Skulder som är hänförliga till samboegendomen skall dras av på samboegendomen och skulder som är hänförliga till den privata ekonomin skall i första hand dras av på enskild egendom, 13 §. Räcker den enskilda egendomen inte till för att täcka dessa ”privata” skulder så får personen erhålla täckning ur samboegendomen, vilket leder till att den sammanlagda egendomen som skall delas blir mindre. I praktiken så betalas inte den avlidnes skulder just då men de medräknas vid beräkningen och fördelningen av boets värde, vilket således skulle leda till att boets värde sjunker och vardera part erhåller mindre samboegendom. Den efterlevande sambon behöver dock inte begära bodelning, vilket skulle leda till att vardera part får behålla sina tillgångar. Det ska dock tilläggas att om utfallet skulle framstå som oskäligt enligt 15 § så kan en justering av bodelningen ske. Dessutom har en efterlevande sambo alltid en rätt att ur samboegendomen utfå två gånger prisbasbeloppet ( ca 84 000kr år 2009 ), i den mån det räcker efter att skulder har dragits av, enligt 18 §. Det kan i praktiken leda till att den efterlevande får behålla mer än den avlidne av samboegendomen. Det år som din sambo avled, det är det årets basbelopp man använder. Se närmare om Sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000