Servering av alkohol utan tillstånd

2009-03-16 i ARKIV
FRÅGA
Hej! Jag och och min bror ska ordna en fest. Vi har bjudit in många vänner, och även våra vänner har bjudit in sina vänner, vi räknar med att bli ca 120 personer, namngivna i förväg på en lista. Vi har hyrt en lokal och tar inträde, 50 kr för att finansiera lokalen. Vi planerar att sälja starköl och vin för 20 kr glaset/burken. Alltså inte speciellt mycket dyrare än systemet, men lite mer än självkostnadspris Vi kommer även att tillhandahålla mat till självkostnadspris. Fråga 1. Är det lagligt att sälja starköl/vin i detta samanhanget? Fråga 2: Får vi servera personer mellan 18 och 20 år? (Under 18 är såklart uteslutet.) Fråga 3: Är det lagligt att ta inträde som finansering av lokalen?
SVAR
Hej,

Enligt 6 kap. 1 § Alkohollagen är huvudregeln att det krävs serveringstillstånd vid servering av alkohol, se här

Serveringstillstånd krävs dock inte för enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris, priset får alltså inte ligga högre än inköpspriset. Vidare ska serveringen ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Arrangemanget får inte heller innebära annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna.

I ert fall betyder det att ni inte får sälja alkohol utan tillstånd, då ni tänkt ta ett högre pris för alkoholen än vad inköpspriset är, samt att ni planerat att ta betalt vid inträde till lokalen. Åldersgränsen för servering är 18 år enligt 3 kap 8 § Alkohollagen.

Vid en privat fest föreligger inget hinder för att ta ut en avgift för finansiering av lokal, under förutsättning att ni inte går med vinst.

Med vänliga hälsningar

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98546)