FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/05/2006

Ogiltig gåva?

Hej! Min far (änkeman sedan 1985) som är drygt 95 år har genom gåva givit bort sin bostadsrätt (värd ca 1 miljon kr) till min yngre bror och skrivit in att det inte ska ses som förskott på arv. Min far har försvagat hälsotillstånd pga stroke för ett antal år sedan. Min bror har fullmakt för min far i ekonomiska transaktioner (dock ej god man). Anser att min far aldrig i "normalt" hälsotillstånd skulle ta bort min arvslott utan har blivit påverkad av min bror att skriva på detta gåvobrev. Anser även att far inte har förmågan att förstå konsekvenserna av ett undertecknande av rättshandling. Vad ska jag göra för att få detta ogiltigförklarat? Tack på förhand!

Lawline svarar

Eftersom föreskrift fanns skall gåvan inte räknas som förskott på arv. Gåvan påverkar ju emellertid i vilket fall som helst din rätt till arv eftersom er fars kvarlåtenskap minskas med ett stort belopp. Man skulle möjligtvis kunna likställa gåvan med testamente. Enligt Ärvdabalken 7 kap 2 § skall bröstarvinge från sin laglott avräkna det han erhållit genom förskott på arv eller genom testamente. Du kan i sådana fall enligt 7 kap 4 § väcka talan om detta mot din bror inom ett år från det bouppteckning efter er far avslutades. Ett annat alternativ är att grunda klandertalan på gåvans, och därmed alltså testamentets, ogiltighet. Det framgår av frågan att du anser att din bror utnyttjat er fars oförmåga att förstå innebörden av gåvobrevet. Rent avtalsrättligt skall rättshandlingar som tillkommit under sådana förhållanden inte anses vara giltiga. I 13 kap 3 § ärvdabalken framgår dessutom att samma sak gäller beträffande testamenten. En sådan klandertalan skall väckas inom sex månader efter att du delgivts testamentet vid den tingsrätt där din far var folkbokförd.
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000