FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/01/2009

Vad ingår i bodelning mellan makar?

Jag står som enda bröstarvinge i en boupptäckning. Min biologiska far dog i november. Han har varit gift sedan många år tillbaka (inte min biologiska mor). tillsammans ägde de en bostadrätt. Denna har skrivits över på hustrun. Finns inget registrerat gåvobrev eller äktenskapsförord. Min fråga är då om denna ska ingå i boupptäckningen? De var gifta fram tills min far dog. Lägenheten har ett värde runt 1 milj.

Lawline svarar

Hej! Din fråga regleras av reglerna i Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637, samt av äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230. Enligt 9:1 ÄktB skall en bodelning göras när ett äktenskap upplöses. Upplösning sker genom skilsmässa alternativt när make dör, se 1:5 ÄktB. Enligt 10:1 ÄktB skall makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. All egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, se 7:1 ÄktB. Enskild egendom anses egendom vara om det exempelvis tecknats ett äktenskapsförord mellan makarna. I ditt fall föreligger inget äktenskapsförord, vilket ger att bostadsrätten är giftorättsgods, vilken därav skall ingå i den bodelining som aktualiseras efter din fars dödsfall. Detta gäller oavsett vem som äger bostadsrätten. Enligt 2:1, 3.1, 3:9 ÄB, har den som är bröstarvinge rätt att ärva i första hand. Vidare stadgas att särkullbarn ärver sin del direkt om man inte väljer att tillsvidare avstå sitt arv från sin förälder till förmån för sin styvförälder. Detta ger för handen att du skall av din far ärva hans del i den bodelnings som förrättas, dvs i detta fall halva bostadsrättens värde. Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Hittade du inte det du sökte?