FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2009

Kvarsittningsrätt

Jag och min man ska separera. Vi bor i en hyreslägenhet där båda står på kontraktet. Vi är muntligt överens om att jag( hustrun) ska ha kvarsittningsrätt. Bör/ kan man under \"övriga yrkanden\" fylla i kvarsittningsrätt både under och efter bodelningen, för att vara helt säker på att detta kommer att gälla.? Vad råder ni mig att göra? Tacksam för svar omgående. Mvh

Lawline svarar

Hej, När man separerar skall bodelning göras. Den gemensamma bostaden skall ingå i bodelningen. Rätten till den gemensamma bostaden skall ges till den av makarna som bäst behöver bostaden. Hänsyn tas här till ålder, resväg till arbetsplats, tillgång till annan bostad etc. Har makarna gemensamma barn, har den make som ensam skall ha vårdnaden oftast störst behov av lägenheten. Skall makarna ha gemensam vårdnad, får den av makarna som rent faktiskt skall ha hand om barnen oftast anses ha störst behov av lägenheten. Av bodelningsavtalet skall det framgå vem av makarna som hyresvärden skall överlåta kontraktet till. Bodelningen måste inte göras förrän äktenskapet har upplösts, vilket innebär att domen på äktenskapsskillnaden skall ha meddelats och vunnit laga kraft (d.v.s. den kan inte längre överklagas). Som svar på din fråga bör du fylla i att du yrkar på kvarsittningsrätt till bostaden efter bodelningen. Visserligen gäller överenskommelsen mellan dig och din make utan att domstolen fastslår det, men ur bevissynpunkt är skriftliga överenskommelser att föredra. Vänligen
Florence NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000