FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/01/2009

Vem är vårdnadshavare resp. förmyndare till barn?

Hej Lawline, Jag är en kvinna på 40 år, välutbidad och välavlönad och sambo med en välutbildad och välavlönad man sedan 10 år tillbaka i Stockholms innerstad. Vi har nu två små gemensamma barn och bor i en bostadsrätt som min sambo äger och bodde i när vi träffades. Min sambo har inga andra barn, men väl föräldar i livet och en syster med sambo. Min sambo och jag har samboavtal, där jag frånsäger mig rätten till det han fört in i boet och äger och vice versa. Jag antar att våra barn därmed ärver både honom och mig helt och hållet? Om min sambo eller jag skulle avlida innan våra barn är myndiga, vem blir då deras ekonomiske förmyndare eller sk "good man"? Sedan undrar jag också vad som händer med vår gemensamma bostad, som min sambo äger, ifall han skulle avlida? Tack på förhand för ert svar. Hälsningar orolig mamma

Lawline svarar

Hej! Det blir dina barn som ärver din sambos egendom enligt Ärvdabalken 2:1, se https://lagen.nu/1958:637. Om dina barn vid arvstillfället ännu ej är myndiga har enligt 6:11 Föräldrarbalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381, vårdnadshavaren (du) rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt 10:2 FB, är barnets vårdnadshavare även dess förmyndare. Skulle ena vårdnadshavaren dö tar den andra vårdnadshavaren över, förutsatt att du och din sambo har gemensam vårdnad. Om värdet på det arv som tillfaller dina barn skulle överstiga 8 gånger gällande basbelopp enligt lagen o allmän försäkring så aktualiseras bestämmelserna i FB 13:3-7, enligt FB 13:2. Isf. aktualiseras fler bestämmelser angående hanteringen av dina barns egendom samt att vissa transaktioner står under en så kallad överförmyndares kontroll. FB 13:4 stadgas att de tillgångar som inte omnämns i FB 13:5 (bostadsrätt omfattas ej av 13:5) skall avyttras om de inte är till nytta eller har särskilt värde för den omyndige eller den omyndiges familj. Häri omfattas egendom med affektionsvärde eller sådan egendom som förväntas ha en stigande värdeutveckling. Med andra ord tillfaller bostadsrätten era barn och kommer eventuellt att säljas på grund av det sagda. Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”