FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/01/2009

Sambor trots olika folkbokföringsadresser

hej! Jag har en fråga angående sambolagen. Vi eller snarare min pojkvän köpte lägenhet i dec förra året. Vi flyttade in ihop och har tidigare bott ihop ( 7 år). Jag har dock varit mantalskriven hos mina föräldrar vissa korta perioder..bla nu i två månader då jag gått en kurs i min hemstad. Nu skriver jag tillbaka mig i vår lägenhet...förändras sambolagen pga att jag inte varit konstant skriven i vår lägenhet.

Lawline svarar

Hej, I enlighet med definitionen i Sambolagen 1 § (https://lagen.nu/2003:376) är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Samboegendom är gemensam bostad och bohag. Eftersom din pojkvän köpte en lägenhet för att ni skulle bo där tillsammans utgör den lägenheten i sambolagens mening er gemensamma egendom, om inget annat avtalats om. I förarbeten till lagen står det att om någon av parterna skulle vara folkbokförd på annan adress än den där paret bor, måste en helhetsbedömning av förhållandet göras. Det skall kunna visas att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att det inte varat alltför kort tid. Här talas det om perioder på sex månader. Finns gemensamma barn är dock presumtionen att paret är sambor. I ert fall har ni bott isär endast korta perioder och varit sambor under sju år. Det förhållandet borde tala för att ni uppfyller definitionen för sambor i enlighet med lagen och att de reglerna i så fall är tillämpliga trots att du varit folkbokförd hos dina föräldrar under korta perioder. Det verkar som om ni under den tiden haft kvar er permanentbostad tillsammans. Den lägenhet din pojkvän köpte som ni flyttade in i, borde alltså utgöra samboegendom. Sambolagen borde alltså vara tillämplig. Med vänlig hälsning,
Anna AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000