FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/07/2006

Formkrav på testamente m.m.

Hej! Min farmor har två barnbarn varav jag är det ena. För 15 år sedan gav min farmor bort sitt hus till oss två att få när hon dör. Inga papper skrevs dock om detta, utan det var enbart en muntlig gåva. Flera år senare ändrar sig farmor och bestämmer att hela huset ska gå till min kusin, som numera även bor i huset. Min fråga är: kan farmor testamentera hela huset till min kusin? Om inte och någon fördelning ska göras när hon dör, hur beräknas då husets värde?

Lawline svarar

Hej! "Gåvan" som din farmor utfäst är förenad med villkoret att övergången ska ske vid hennes bortgång. Det är alltså fråga om ett testamente och för dessa gäller vissa formkrav som måste vara uppfyllda. Huvudregeln (undantagen gäller inte här) är att ett testamente måste vara skriftligen upprättat samt att två personer bevittnar upprättandet av testamentet. Alltså är din farmors utfästelse om att du och det andra barnbarnet skall få huset inte giltigt. Det ska observeras att formkravet gäller även utfästelsen gentemot din kusin som bor i huset. Så länge din farmor inte under bevittnande av två personer (vissa krav ställs på dessa, t.ex. att de inte får vara under 15 år) upprättar ett testamente som säger att din kusin ska få huset, är den muntliga utfästelsen alltså inte giltig. Beträffande frågan om din farmor kan testamentera hela huset till din kusin gäller följande. Enligt ärvdabalken 7 kap 1 § gäller att bröstarvingar (dvs barn till den avlidne) har rätt att alltid få ut sin laglott trots däremot stridande testamente. Laglotten är hälften av arvslotten. Detta betyder att om din farmor har egna barn eller andra arvingar med bättre arvsrätt än din kusin, så är det under vissa omständigheter inte möjligt att ge bort huset. Dessa omständigheter är främst om din farmor inte har tillräckligt stora tillgångar för att möjliggöra att ev. bröstarvingar får ut sin laglott. Husets värde beräknas på marknadsvärdet. Med vänlig hälsning
David LilloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000