FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/04/2009

Särkullbarns rätt vid testamente

Min far dog 2005, min mor död 1970. Far omgift 1973. Inga fler barn finns än jag. Far och nya kvinnan testamenterade sitt hus till mig. Hon har fri förfoganderätt. Det fanns 800000 på bank och kvar nu ca 700000. Husets marknadsvärde idag ca 2 miljoner. I testamentet står att jag har rätt att ta ut min laglott. Fråga: Hur mycket är min laglott idag? Om jag tar ut den nu, har jag inte rätt att få del av huset sedan när det säljs? Vad är min arvslott? Får jag ut den någon gång?

Lawline svarar

Hej, Om jag förstått dig rätt är förutsättningarna följande. Din far och hans nya kvinna har i testamente föreskrivit att du skall ärva din faders hus då båda gått bort. Förutom huset finns 700 000 kr på banken. Det totala värdet på din faders kvarlåtenskap är 2 700 000 kr. Jag utgår nu alltså från att din fader är ensam ägare till huset och att bodelning förrättats mellan makarna. Om så inte skett är huvudregeln att makarnas giftorättsgods läggs samman och, efter att avdrag för skulder gjorts, delas lika mellan dem enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken se https://lagen.nu/1987:230. Om bodelning inte skett kan jag inte beräkna din faders kvarlåtenskap och inte heller din laglott/arvslott. Om du är din faders enda bröstarvinge, alltså barn eller barnbarn vars förälder gått bort, är du hans enda arvinge enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) se https://lagen.nu/1958:637. Din arvslott består av hela hans kvarlåtenskap. Eftersom hans fru inte är din mor är du särkullbarn och har därför rätt att få ut ditt arv direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. Dessa regler kan emellertid sättas ur spel genom ett testamente. Oavsett hur testamentet ser ut har du som bröstarvinge rätt att få ut din laglott genom att begära jämkning enligt 3 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. Laglotten utgör hälften av din arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. I detta fall blir din laglott alltså hälften av din faders kvarlåtenskap, 1 350 000 kr. Eftersom husets värde överstiger din laglott kan du begära jämkning av testamentet. En komplikation är dock att talan om jämkning måste väckas inom sex månader efter det att du delgavs testamentet enligt 7 kap. 3 § 3 stycket och 14 kap. 4 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. Då din far dog 2005 antar jag att det finns risk att denna tid är försutten. Om jämkning av testamentet av denna anledning inte är möjlig har du ändå arvsrätt då din faders fru går bort eftersom hon ärvt huset med fri förfoganderätt. Innebörden av detta uttryck är att du som din faders arvinge har rätt att få denna del av ditt arv efter din faders frus bortgång. Denna efterarvsrätt fungerar så att så stor andel av din faders frus totala förmögenhet som hon erhållit med fri förfogande rätt efter sin far, lika stor andel kommer du ha rätt till vid hennes bortgång. Efterarvsrätten ger dig alltså inte rätt till en viss summa eller en viss sak utan ger dig en andel av din faders frus förmögenhet enligt 3 kap. 2 § ÄB se https://lagen.nu/1958:637. Det har alltså ingen betydelse om huset säljs. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000