FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2009

Formkrav för ett juridiskt bindande testamente

Jag ämnar hyrköpa ett gammalt hus. Ägaren vill att vi skriver ett juridiskt bindande avtal så att huset tillfaller mig om nåt skulle hända henne innan det är färdigbetalt. Kan vi upprätta det själva med bara två bevittnade namnteckningar? Behöver vi ett färdigt formulär?

Lawline svarar

Hej! I och med att detta handlar om ett förordnande av ägarens kvarlåtenskap, så bör detta behandlas som ett testamentariskt förordnande och inte som ett fastighetsköp. För att ett sådant testamente skall vara giltigt så krävs det att testamentet upprättas skriftligen med två vittnen enligt ÄB 10:1. Vittnena skall bestyrka handlingen med sina namn, och de båda vittnena får inte vara under 15 år eller p.g.a. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller testators (ägarens) make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon. (ÄB 10:4). Om du vill läsa vidare själv om vad som uttrycks i lagen kan du titta in https://lagen.nu/1958:637 Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000