FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/01/2009

Makes förfoganderätt över egendom

Om jag i äktenskapsförord har skrivit in att ett skåp är min enskilda egendom, måste jag då fråga min man innan jag får sälja det?

Lawline svarar

Hej! En make får inte utan den andra makens samtycke sälja det som kallas makarnas ”gemensamma bohag” (7 kap. 5 § p. 3 äktenskapsbalken; se https://lagen.nu/1987:230#K7). Till gemensamt bohag räknas bl.a. möbler. Du kommer alltså förmodligen att behöva din makes samtycke. Det finns dock några undantag. Det ena är om din make inte alls använder skåpet, det är bara du som förvarar dina ägodelar där – i så fall kan du sälja skåpet utan hans samtycke (äktenskapsbalken 7 kap. 4 § 2 st.; se https://lagen.nu/1987:230#K7). Detsamma gäller om skåpet inte står i hemmet (utan förvaras t.ex. i källaren) – det räknas då inte som ”inre lösöre” och du kan fritt förfoga över det. Om skåpet står i fritidshuset borde det med all sannolikhet inte heller räknas som bohag (det är då inte ”avsett för det gemensamma hemmet”; se lagtexten). Observera att det som står om enskild egendom i 7 kap. 5 § 2 st. inte gäller i ditt fall – den bestämmelsen syftar nämligen på egendom som har blivit enskild på annat sätt än genom äktenskapsförord. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000