FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/12/2008

Preskription av arvsrätt

Kan man efter 20 år efter bouppteckning göra anspråk på berättigat arv.Var vid tillfället okänd.

Lawline svarar

Hej, Regler om preskription av arvsrätten hittar Ni i 16 kap Ärvdabalken (ÄB) som Ni hittar https://lagen.nu/1958:637#K16 Huvudregeln återfinns i 16:4 ÄB som stadgar att den som vill göra gällande rätt till arv skall göra det inom tio år från dödsfallet. Vidare finns i 16 kap bestämmelser som kan förkorta denna tid. Då det i Ert fall har gått 20 år har Ni har alltså oavsett detta förlorat er rätt till arv. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?