FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/12/2008

Arvsskifte

Hur delas vårt arv? Kvar efter min fars död finns min mor och jag som hans son från detta äktenskap. Från tidigare äktenskap finns två särkullsbarn. Om boets summa behållning (dvs det som skall delas) är ex. 100.000,-, vilka belopp tillfaller respektive person? Mycket tacksam för svar....

Lawline svarar

När arvet ska fördelas efter din far lägger man först samman all hans egendom och fördelar sedan arvet er arvingar emellan. Då din far var gift gör man först en bodelning enligt 9kap §2 Äktabalken (ÄktB) och följande paragrafer vilka du kan läsa https://lagen.nu/1987:230. Därmed delas boets värde så halva värdet tillfaller din mamma och halva värdet blir en del av det arv som sedan ska fördelas mellan din fars arvingar. Enligt 2kap §1 Ärvdabalken (ÄB) ska hans arv fördelas mellan dig och dina halvsyskon då ni alla ses som bröstarvingar. Ärvdabalken kan du läsa https://lagen.nu/1958:637. Härav har du alltså rätt till 1/3 av boet vilket förutsatt att all egendom var dina föräldrars gemensamma blir ca 16.600 (100.000/2=50.000. 50.000/3). När en person vid sin död har en make/maka som ännu är vid livet har denne enligt 3kap §1 ÄB rätt till s.k fri förfoganderätt till det arv som annars skulle komma att tillfalla makarnas gemensamma arvingar. Du kommer därför få ut ditt arv först efter att din mor avlidit. Dina syskon däremot som är särkullbarn kan välja att få ut sitt arv direkt enligt 3kap §2ÄB. Är det dock så att de också vill vänta och låta din mor behålla även deras andel under resten av sitt livstid kan du enligt 3kap §9 ÄB göra ett s.k. arvsavstående till din mors förmån. De får då istället rätt till efterarv då hon går bort. Deras andel i arvet efter henne kommer då uppgå till en kvotdel motsvarande storleken på deras arv efter er far i förhållande till din mors egendom då din far dog. Jag hoppas att du via denna summariska förklaring har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor. Vänligen,
Emelie KlefbeckRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000