FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/09/2009

Bouppgivarens förpliktelser

Jag undrar vad som händer om man som förmånstagare av ett testament har undanhållit tillgångar (t.ex fordon) vid en bouppteckning och ändå skrivit under och försäkrat att alla tillgångar är redovisade?

Lawline svarar

Hej, Jag förstår inte riktigt vad du menar med att vara förmånstagare av ett testamente. Om du menar att du är testamentstagare, att du med andra ord har fått egendom testamenterat till dig av en annan person, så har detta ingenting att göra med den plikt som vissa personer har att lämna uppgifter till bouppteckningen efter densamme. Du säger att du har lämnat uppgifter till bouppteckningen under sanningsförsäkran. Detta brukar den person som bäst känner till vilka tillgångar som finns kvar efter den avlidne göra, den personen kallas för bouppgivare. Om boutredningsmannen, testamentsexekutorn eller någon annan person som har en rätt till anspråk på dödsboet misstänker att någonting inte har blivit rätt uppgivet eller värderat kan den personen föra en talan om edgång. Då är bouppgivaren skyldig att bekräfta sina uppgifter under ed (20:6 ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637#K20). Om bouppgivaren avsiktligen ger felaktiga uppgifter under ed begår bouppgivaren ett brott som kallas för mened. Mened är dessutom den typen av brott särskilt beivras i det svenska rättssystemet och ger oftast fängelse som påföljd (15:1 brotssbalken se https://lagen.nu/1962:700#K15). Med vänlig hälsning
Natalie LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”