FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/12/2008

Holografiskt testamente, nödsituation?

Innan min dotters sambo tog sitt liv så lämnade han ett papper där det står "Testamente" och att alla hans tillgångar ska tillfalla min dotter. Min fråga: Är detta ett sk. nöd-testamente och gäller det vid en tvist? Jag är oerhört tacksam om vi får ett svar! Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej. Reglerna för hur ett testamente skall utformas finns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637 . Ett s.k. nödtestamente regleras i 10 kap 3 § ÄB. Enligt lagrummet skall en sådan handling vara egenhändigt skriven och undertecknad (holografiskt testamente). Av din fråga framgår inte om handlingen undertecknats eller ej. Om handlingen är undertecknad blir det fråga om situationen är en sådan nöd- eller sjukdomssituation som avses. I rättsfallen NJA 1938 s 511 och 1950 s 498 har Högsta domstolen fastställt att en sådan nödsituation även kan anses vara för handen i en situation liknande den som du beskriver. Att observera kan vara att det alltid förutsätts att testator (den som upprättat testamentet) var vid sina sinnens fulla bruk vid tiden för upprättandet. Ett holografiskt testamente som upprättats under påverkan av en psykisk störning är inte giltigt. Med vänliga hälsningar
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”