FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/12/2008

Fri förfoganderätt

Hej, och tack för denna fina service! Min mamma dog nu i september 2008, hennes make (ej min far) dog för 41/2 år sedan. Då satt hon kvar i orubbat bo med fri förfoganderätt. Jag hade haft omfattande vård och omsorg om min styvfar i fem år, och sedan därefter min mor i ytterligare fem år. I november 2007 sålde mamma huset hon och min styvfar bott i. Hon reglerade då en större skuldfordran från min bror till dödsboet så att vi alla arvsberättigade stod på samma utgångspunkt vid hennes frånfälle. Hon tolkade nu \"fri förfoganderätt\" så att hon ägde rätten att ersätta mig för insatser för henne och hennes make, och utbetalade därför en rimlig kontant summa för dessa tio års omsorg. Idag bestrider särkullebarnen hennes rätt att göra så, hur ska man i detta fall tolka \"fri förfoganderätt\"? Allt gott, Bodil

Lawline svarar

Hej! Att ärva något med fri förfoganderätt betyder att man får fritt förfoga över egendomen, till exempel sälja den, överlåta den, förbruka den osv. Det man däremot inte får göra är att testamentera bort egendomen men det är också det enda man inte får göra. Din mor hade alltså rätt att sälja huset och sedan hade hon rätt att själv bestämma över den erhållna köpeskillingen. Ditt erhållna belopp kan dock vara att se som förskott å arv från din mor men särkullbarnens påstående har ingen rättslig grund. Vänligen
Therese JanssonRådgivare