FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/12/2008

Kan svensk domstol utdöma mahr?

Hej, Min fråga är om en svensk domstol kan döma mig till att betala det belopp som är mitt "mahr" eller morgongåva till min fru. Vi har ingått äktenskap i Iran. I olika arkiv har jag sett att det förekommer olika tolkningar i frågan. Tack på för hand. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej Jag uppfattar din fråga som att du undrar om svensk domstol kan pröva frågan och således döma i saken. Mahr fungerar lite olika i olika muslimska länder, dvs. svensk domstol har i något fall ansett att det liknar det svenska underhållet och ibland att det istället skall likställas med en utjämning av makarnas förmögenhetsförhållanden, vilket medför att olika bedömningar har gjorts. I hovrättsfallet RH 2005:66, vilket handlade om mahr mellan ett iranskt par, ansåg domstolen när de tittade på iransk rätt att mahr var att likställa med en utjämning av makars förmögenhetsförhållanden. Följande gjorde att lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden blev tillämplig. I dess 2§ stadgas i vilka fall som svensk domstol kan ta upp frågan. Det kan de bland annat göra när svaranden har hemvist i Sverige eller när man har ansökt om skilsmässa i Sverige. Då jag inte vet hur er situation ser ut så får du själv läsa 2§, föreligger någon av de där uppräknade omständigheter så kan svensk domstol pröva frågan. Se https://lagen.nu/1990:272 . Den nämnda lagen gäller alltså om mahr i det aktuella fallet är att se som en förmögenhetsutjämning. Frågan om hur mahr klassificeras beror på vilket lands lag som är tillämplig och det avgörs antingen beroende på ert medborgarskap vid äktenskapets ingående eller er hemvist vid denna tidpunkt. Ses mahr istället som underhåll och ansökan om mahr görs i samband med mål om äktenskapsskillnad, avgörs domstolens behörighet på 3kap. 2 § Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Se https://lagen.nu/1904:26_s.1 . Med vänlig hälsning
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000