FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/12/2008

Hur tillse att min egendom är min och inte min sambos?

Hej, Jag lever med min dotter och har nyligen köpt en bostadsrätt eller bytat upp mig till en större, och nu har min pojkvän flyttat in och ska snart skriva sig här. Till saken hör att han har skulder hos kronofogden, små men ändå. Jag vill vara säker på att allt mitt fortfarande är mitt, bostad, lösegendom etc. hur ska jag göra och vad gäller om den andre har skulder? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! För sambor gäller den s.k. Sambolagen, som du hittar https://lagen.nu/2003:376. Lagen anger att om ett samboskap upphör ska en bodelning genomföras (8 §). I bodelningen ska all "samboegendom" ingå (3 §). Med samboegendom avses den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget OM det har införskaffats för gemensamt bruk. Om det inte har införskaffats för gemensamt bruk är egendom s.k. "enskild egendom" och ska inte ingå i en bodelning. Om syftet med ditt köp av bostadsrätten var att din sambo skulle flytta in hos er kan din bostadsrätt anses utgöra samboegendom och ska som sådan ingå i en eventuell framtida bodelning. Det bohaget (dvs möbler o dyl.) som du hade innan din sambo flyttade in är inte samboegendom eftersom det inte har införskaffats för ert gemensamma bruk. Notera att annan lös egendom, som t.ex. bilar, aldrig anses som samboegendom och kommer därför aldrig att ingå i en bodelning. Om du vill vara helt säker på att din bostadsrätt förblir din även för det fallet att ni separerar, kan det vara en god idé att upprätta ett samboavtal mellan er båda. I det kan ni t.ex. ange att ingen bodelning ska göras om ni skulle separera. Det medför att den egendomen som vardera parten införskaffar förblir dennes och ingen uppdelning sker. Sambolagen är alltså dispositiv, dvs den gäller endast om ni inte har avtalat om någonting annat. Ni kan upprätta ett samboavtal på egen hand, men om ni vill vara helt säkra på att allt blir korrekt gjort kan ni kontakta en advokat eller någon annan yrkesverksam jurist. Det kan påpekas att din sambos skulder hos kronofogden är hans enskilda och ska inte ingå i någon bodelning er emellan. Om ni däremot gifter er blir läget ett annat. Det problem som kan uppstå är emellertid det att skulderna kan resultera i en utmätning av din sambos egendom i syfte att betala dessa skulder. Detta kan innebära att egendom i ert gemensamma hem tas i anspråk av kronofogden. Den egendomen som är i din sambos besittning får utmätas om det kan anses att din sambo är ägare till egendomen. I 4 kap. 19 § Utsökningsbalken (som du hittar https://lagen.nu/1981:774#K4) sägs att om en gäldenär (det vill säga den som är skyldig pengar, din sambo i det här fallet) är sambo ska den egendomen som han har i sin besittning (dvs. bl.a. all egendom i ert gemensamma hem) anses tillhöra honom OM det inte kan göras sannolikt att egendomen faktiskt tillhör gäldenärens sambo, dvs dig. Det är därför viktigt att ni på något vis dokumenterar era ägandeförhållanden över viktigare egendom så att ni kan göra sannolikt att din egendom verkligen tillhör dig och inte din sambo. Även detta problem rekommenderar jag att ni tar upp med en yrkesverksam jurist. Jag hoppas att du har fått lite hjälp av detta. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Daniel PrawitzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?